موسیقی خیابانی در ایران و جهان
موسیقی خیابانی در ایران و جهان

اجرای موسیقی در خیابان در طیف هنر موسیقی و هنر های نمایشی قرار دارد که شامل سبک ها و انواع هنر موسیقی است. موسیقی خیابانی نوعی از هنر موسیقی است که در ایران و جهان اجرا می شود. تاریخچه این نوع موسیقی در ایران نیز پیشینه زیادی دارد. در متون تاریخی ایران باستان از منطقه ای به نام گوسان یاد شده است که در آن نوازندگان دوره گردی حضور داشتند و موسیقی های خیابانی اجرا می کردند. این هنر بیشتر شامل مدح شاهان و اسطوره ها بوده است. پس از ظهور اسلام نیز این هنر به شکل معرکه گیری و مطربی که تحت عنوان لوطی گری شناخته می شده است،  بروز و ظهور یافت. تعزیه نیز به عنوان یک هنر نمایشی که به شکل شعرگونه اجرا می شود بخشی از تاریخ موسیقی خیابانی ایران است. بنابراین با نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران می توان دریافت که همواره موسیقی خیابانی وجود داشته است و مردم به خوبی با این سبک هنر آشنا هستند. در ایران امروز نیز مانند دیگر نقاط جهان نوازندگان و خوانندگانی وجود دارند که هنر خود را در میان عموم مردم به نمایش می گذارند. حتما شما نیز در طول روز با افراد یا گروه های موسیقی که در خیابان، کوچه، مترو و اتوبوس مشغول اجرای موسیقی هستند برخورد داشته اید. این موضوع در اکثر نقاط جهان به عنوان یک هنر زیبا پذیرفته شده و مایه لذت مردم است. جوامع غربی به نوعی پیشگامان هنر موسیقی خیابانی شناخته می شوند چرا که به این سبک از هنر بسیار اهمیت داده و آن را محترم شمرده اند. البته در برخی موارد نیز موسیقی خیابانی مشکلاتی با دولت ها وحکومت ها پیدا می کند ولی در حالت کلی و عمومی این سبک موسیقی بسیار پذیرفته شده است. نام دیگر این هنر در دنیای غرب باسکینگ است. در برخی کشور ها تعاملاتی بین اجراهای باسکینگ و مراجع دولتی صورت گرفته است برای مثال ممکن است این موزیسین ها با هماهنگی راهنمایی و رانندگی در هنگام چراغ قرمز به اجرای موسیقی بپردازند و مردم را به نوعی سرگرم کنند. در جهان نیز روزی را به عنوان روز اجراهای خیابانی در نظر گرفته اند تا این هنر را بیش از پیش گرامی دارند. جالب توجه است که برخی از هنرمندان به نام و مطرح دنیا در کارنامه هنری خود اجرای خیابانی نیز دارند و برخی از اجرا کننده های خیابانی نیز از همین خیابان به شهرت رسیده اند.