تفاوت تار، دوتار و سه تار با یکدیگر
تفاوت تار، دوتار و سه تار با یکدیگر

تار، دو تار و سه تار، سه ساز بسیار شبیه به یکدیگر هستند که در دسته ساز های زهی سنتی ایرانی قرار می گیرند. برخی از افراد تفاوت این ساز ها را نمی دانند و برخی دیگر به اشتباه آن ها را یکی تلقی می کنند که در واقعیت اینطور نیست. برای درک تفاوت بهتر بین این سه ساز هر کدام از آن ها را به اختصار شرح می دهیم:

معرفی ساز تار

ساز تار دارای 6 سیم است که البته تعداد این سیم ها در گذشته 5 عدد بوده است. کاسه تار را از چوب کهنه درخت توت می سازند و هر چه کهنگی این چوب بیشتر باشدف صدایی که از تار خارج می شود نیز بهتر است. دسته تار نیز از جنس چوب گردو و پرده های آن از روده گوسفند ساخته می شود. شکل ظاهری کاسه ساز تار به شکل دو دل یا انسانی نشسته است. دسته تار حدود 45 الی 50 سانتی متر است و تعداد پرده هایی که بر روی ساز قرار دارد،28 تا است.

معرفی ساز دوتار

یکی از قدیمی ترین ساز های موسیقی سنتی ایرانی ساز دوتار است که در مناطق خراسان و نواحی ترکمن نشین ایران بسیار مورد علاقه بوده است. این ساز از یک کاسه گلابی شکل از جنس چوب درخت شاهتوت و یا گردو ساخته شده است. دسته ساز نیز از جنس چوب درخت گردو و یا زرد آلو است. تعداد پرده های دو تار 5 الی14 تا وتعداد سیم هایش 2 عدد است. تفاوت دوتار با تار در نحوه نواختن ان نیز هست. دوتار را با پنجه می نوازند ولی تار با مضراب نواخته می شود.

معرفی ساز سه تار

این ساز نیز شباهت های زیادی به تار دارد. برای مثال تعداد پرده هایی که بر روی سه تار و تار قرار دارد یکی است. سیم های سه تار 4 عدد است و شکل کاسه آن با شکل کاسه تار تفاوت دارد. روی کاسه سه تار یک صفحه چوبی قرار می گیرد که سبب زیر تر شدن صدای این ساز نسبت به تار می شود چرا که بر روی کاسه تار به جای صفحه چوبی از پوست استفاده شده است. نواختن این دو ساز شبیه به یکدیگر است ولی یادگیری تار کمی پیچیده تر از سه تار است.