آغاز موسیقی پاپ در ایران
آغاز موسیقی پاپ در ایران

موسیقی پاپ یک سبک موسیقی مورد پسند عامه است. این سبک می تواند در مقابل سبک موسیقی های موسیقی کلاسیک و محلی یا همان فولک قرار بگیرد. این سبک موسیقی بسیار انعطاف پذیر است و ببیشتر جنبه اقتصادی و کسب درآمد دارد. شاید بتوان سبک پاپ را به صنعت نزدیک تر دانست تا به هنر. موسیقی پاپ می تواند برای همه جالب توجه باشد، پیشینه خاصی ندارد و در کل یک موسیقی اصیل نیست ولی به شدت در بین مردم خصوصا در ایران طرفدار دارد. موسیقی پاپ از واژه popular  در زبان انگلیسی می آید و به معنی عامیانه و عامه پسند است. برای همین این سبک از موسیقی به پاپ معروف شده است. سبک پاپ تعدادی زیر مجموعه نیز دارد که می توان به پاپ راک اشاره کرد. در ایران نیز تعداد خواننده های پاپ بسیار زیاد است و موزیک های زیادی از آن ها روانه بازار شده است. موزیک پاپ از سال های 1930و 1940 با تاثر از سبک بلوز ایجاد شده است و پس از آن روز به روز در بین هنرمندان و مردم محبوب تر شد. نیز قبل از انقلاب این سبک  در ایران نیز رواج یافت و پس از انقلاب بعد از یک دوره خاموشی در زمان جنگ تحمیلی دوباره در بین مردم رواج پیدا کرد. احمد عاشورپور به عنوان پدر موسیقی پاپ ایران شناخته می شود.  پس از انقلاب اسلامی نیز علیرضا افتخاری با تغییر در سبک موسیقی خود از سنتی به پاپ، وارد این عرصه شد و تحول جدیدی در موسیقی ایرانی ایجاد کرد.