ساز های آفریقایی
ساز های آفریقایی

تنوع ساز ها و ابزارآلات موسیقی در کشور های آفریقایی بسیار زیاد است. این ساز ها شامل ساز های دارای ریتم زیر و بم و بدون ریتم زیر و بم می شود. برخی از ساز های معروف آفریقایی را در ادامه معرفی خواهیم کرد.
ساز های آفریقایی
زمانی که نام ساز ها و به طور کلی موسیقی آفریقایی به گوش می رسد، اغلب به یاد موسیقی های شاد، ریتمیک و دارای تمپو می افتید. انواع بی شماری از ساز های آفریقایی وجود دارد که شاید همه آن ها قابل ذکر در این مقاله نباشند اما برخی از آنان به همراه توضیحات اندکی در این مقاله گرداوری شده اند.
ساز های ایدیوفن
ساز هایی مثل زنگوله، ساز های تکانشی و سایشی، برخی طبل های ساخته شده از تنه های درختان و زایلوفون از سری ساز های متداول در آفریقا هستند و به صورت ضربه ای یا با تکان دادن نواخته می شوند. معمولا این نوع ساز ها زیر و بم مشخصی ندارند. زایلوفون در آفریقا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ساز های ممبرافون
این ساز ها همان طبل ها با غشا و پوسته کشیده شده هستند که جایگاه مهمی در فرهنگ آفریقایی دارند. ممبرافون ها بیشتر در مراسمات مذهبی و سیاسی نواخته می شوند. این ساز ها در ایجاد ضرباهنگ برای گروه موسیقی دارای استفاده هستند. طبل ها جزء دارایی های گروه موسیقی به حساب می آیند و به فردی تعلق ندارند.
ساز های اروفون و کوردوفون
این ساز ها شامل فلوت، شیپور، سوتک و در کل ساز های بادی می شوند و از چوب درختان یا شاخ و عاج حیوانات ساخته می شوند.ساز های کوردوفون نیز در اندازه ها و گونه های مختلف هستند که در سرتا سر آفریقا رواج دارند. نحوه نواختن این ساز ها به صورت کوبشی یا زخمه ای است.
دنیای موسیقی و اواز در آفریقا
آفریقا انواع آلات و ساز های خاص موسیقی را در خود جای داده است. تنوع این موسیقی بسیار بالا است و موسیقی های مربوط به بخش های غربی و شرقی جغرافیایی آن با یکدیگر متفاوت هستند. گروه های همنواز بسیاری با تعداد دو الی بیست نفر در این مناطق وجود دارد.