سلفژ چیست
سلفژ چیست

خواندن مجموعه ای از نت های موسیقی به صورت پشت سر هم، پی در پی و با توجه به قواعد و اصول مربوط به نت ها و سکوت ها را سلفژ می گویند. سلفژ یک واژه فرانسوی و به معنای سرایش است که کاربرد آن در آموزش نواک و آوازه خوانی است. در واقع سلفژ تکنیکی است که در آن هر نت میزان با سیلاب خاصی خوانده می شود. هفت سیلاب دو، ر، می، فا، سل، لا، سی یا تی در سلفژ استفاده می شوند. 
با توجه به توضیحات ارائه شده می توان دریافت که آموزش تئوریک خواندن و نوشتن نت های موسیقی و قوانین مربوط به آن ها کار سلفژ است. در حقیقت سلفژ به آموزش سه رکن اساسی موسیقی یعنی خواندن نت ها، نوشتن نت ها و تئوری موسیقی می پردازد. این درس از مهمترین دروس در دوران هنرستان، دانشگاه و کنسرواتور های موسیقی است. سلفژ از جمله دروسی است که همه فعالان عرصه موسیقی مثل  نوازندگان، خوانندگان، آهنگسازان و تنظم کنندگان موسیقی باید به طور کامل با آن آشنا باشند.
سه مبحث مهم در سلفژ عبارت اند از: 
صدا خوانی: صدا خوانی و یا کانتاتی خواندن صداهای موسیقی به صورت کاملا درست و دقیق است که هدف آن درست خواندن صدای هر نت موسیقی است و هنرجو پس از یادگیری این تکنیک می تواند صدای خود را با صدای ساز هماهنگ کند یعنی اگر قرار باشد صدای نت دو از حنجره فرد به همراه ساز پیانو بیرون بیاید، کاملا مطابق صدای آن باشد.
وزن خوانی: وزن خوانی، خواندن و آشنایی با کشش هر نت است. نام دیگر وزن خوانی پارلاتی است. دنیای موسیقی دنیای ریتم و نظم است. بنابراین فعالان حوزه موسیقی باید به خوبی با اوزان و ریتم موسیقی آشنا باشند. 
دیکته: دیکته موسیقی به دو بخش دیکته صدا و دیکته ریتم تقسیم می شود. پس از یادگیری دیکته موسیقی هنرجو توانایی نوشتن نتی را که می شنود پیدا می کند. 
یادگیری دقیق سلفژ به سهولت یادگیری سازها، آواز و فعالیت های دیگر دنیای موسیقی مثل تنظیم و آهنگسازی کمک می کند.